Založení pobočky ve Švýcarsku.

The designer's workspace table image
Výchozí situace

ABRA Software (ABRA) patří mezi přední výrobce podnikového software v České republice s historií sahající do roku 1991. Jejím hlavním produktem je ERP systém pro malé a střední firmy. Většina podniků, které využívají software ABRA, se dnes nachází v České republice a na Slovensku, nicméně nové produkty ABRA Software jsou navrženy tak, aby obstály i na rozvinutých trzích západní Evropy. Akcionáři ABRA Software se proto rozhodli pro zahraniční expanzi a to konkrétně do regionu DACH. Jako vstupní trh pro expanzi bylo vybráno Švýcarsko.


ABRA oslovila LukyLab se svým záměrem zahraniční expanze a zadala projekt její realizace.

Cíl
Vybudovat obchodní zastoupení ABRA Software ve Švýcarsku.
Naše role

LukyLab poskytovala konzultace pro realizaci expanze, Lukáš Soukup vedl celý projekt a později se stal předsedou představenstva nově vzniklé akciové společnosti ABRA Software AG.

Hlavní úkoly

Vytvořit strategii expanze, včetně distribučního modelu a cen.

Lokalizace produktu včetně produktové a právní dokumentace.

Vytvoření produktové roadmapy pro Švýcarsko a zajištění zdrojů pro její realizaci.

Založení akciové společnosti a zajištění jejího fungování.

Marketingové a obchodní aktivity včetně komunikace značky ABRA na trhu.

Budování sítě partnerů a konzultantů.

Vytvoření lokálního týmu, který zajistí obchod ve Švýcarsku.

Výsledek

Pobočka, akciová společnost ABRA Software AG, byla úspěšně založena vznikl obchodní plán a strategie.

Bylo vytvořeno zázemí kanceláře ve Winterthuru.

Byly podepsány smlouvy s prvními obchodními partnery a proběhlo zaškolení prvních konzultantů na software ABRA.

ABRA Software byla prezentována na několika obchodních akcích a IT veletrhu ve Švýcarsku.

Vznikl seznam obchodních příležitostí a první projekt implemetace připraven k realizaci.

Vznikla produktová roadmapa reflektující potřeby švýcarského trhu.

Byl vybrán lokální CEO, který převzal odpovědnost za chod společnosti a další rozvoj trhu pro ABRA Software.

Realizace
březen 2016 — únor 2018