Copyright
& poděkování.

The workspace table image
Copyright a poděkování

2010—2019 LukyLab s.r.o.


Věříme v open source a sdílení. Chceme přispět svým dílem, a proto některé výsledky naší práce budou k dispozici pod Creative Commons licencí.


Jsme vděční za inspiraci a mnoho fantastických nástrojů, které nám ulehčují práci. Chceme proto poděkovat a vzdát hold těm, kteří nás inspirují a poskytují zdroje pro naše služby a produkty.

LukyLab šablony a prezentace

Naše šablony dokumentů a prezentace uveřejňujeme pod Creative Commons licencí CC BY 4.0. Doufáme, že tyto materiály vám budou užitečné.

Vytváření chatbotů

Náš přístup k vytváření chatbotů je ovlivněn a inspirován Johnem Keefe, aplikací Quartz, chatbotem Poncho a platformou Dexter.

Ikony

Používáme ikony z Icons8, Google Material Design a Nucleo.

Fotografie & obrázky

Používáme fotografie z Unsplash. Jsme vděční za možnost linkování na obrázky z Wikimedia a GIFy z Giphy.

Právní ujednání

Naše pravidla pro použití souborů cookie a zásady pro ochranu soukromí jsou upravena podle pravidel a zásad EU a World Wide Web Foundation publikovaných pod licencí Creative Commons. Podmínky použití byly adaptovány z GitHub policies publikovaných pod licencí CC0-1.0.

Data & Statistiky

Data a statistiky, které využíváme v rámci chatbota, jsou převzaty zejména z portálu Statista.

Copywriting

Psaní je někdy težká věc... Velké díky proto Haně Valentové za veškerou pomoc. Užitečnou inspiraci pro vytváření konverzací chatbotů nám pak pravidelně poskytuje Emily Withrow z Quartz, za což jsme rovněž vděční.

Webové stránky

Tyto webové stránky byly vytvořeny s pomocí fantastického open-source frameworku Hugo. Používáme šablonu Yourfolio publikovanou pod licencí MIT. Používáme Open Sans font z Google Fonts uvolněný pod licencí Apache License, Version 2.0.