Transformace a budování Nadačního fondu Neuron na podporu vědy.

The designer's workspace table image
Výchozí sitauce

Nadační fond Karla Janečka na podoru vědy a výzkumu (NFKJ) se v roce 2012 rozhodl pro transformaci a otevření se dalším mecenášům. Naskytla se příležitost vytvořit unikátní nadační fond pro podporu vědeckého výzkumu, který by nabízel alternativu ke státním podporám vědy.


Lukáš Soukup (LukyLab) byl osloven ředitelkou fondu, aby se této transformace účastnil a společně ji realizovali.

Cíl
Vytvořit moderní fond na podporu vědy financovaný ze soukromých zdrojů mecenášů.
Naše Role

Byli jsme přizváni, abychom pomohli s transformací NFKJ na fond otevřený dalším mecenášům. Pomohli jsme vytvořit vizi a strategii pro nový fond, do kterého se NFKJ transformoval a který dostal název Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron).


Lukáš Soukup hrál aktivní roli ve všech klíčových rozhodnutích a jednáních o nové podobě fondu. Jako externí konzultant a později jako člen Správní rady fondu se zasazoval o to, aby se z Neuronu stal vzor pro moderní podporu vědy ze soukromých zdrojů.


LukyLab pomohla také s marketingovou komunikací fondu, vytvořila původní webové stránky a zpočátku zajišťovala pro fond digitální komunikaci.

Hlavní úkoly

Vize a strategie nového fondu.

Akční plán a jeho plnění.

Získat pro fond podporu vědecké komunity.

Zajistit marketingovou komunikaci fondu.

Fundraising.

Organizace událostí a akcí.

Budování partnerství.

Revize stávajících a vytvoření nových programů na podporu vědy.

Výsledek

Vznikl Nadační fond Neuron na podporu vědy, který se stal vlajkovou lodí podpory vědy ze soukromých zdrojů v České republice.

V průběhu několika let se podařilo získat nové mecenáše a znásobit finanční prostředky na podporu vědy. Neuron si získal vysokou prestiž u vědecké komunity v České republice. Podařilo se získat důležité partnery pro popularizaci vědy a podporu činnosti fondu. Lukáš rovněž navrhl a vytvořil nový program na podporu vědy s názvem Expedice Neuron, který popdoruje vědce částkou 1 milion korun ročně.

Realizace
leden 2013 — říjen 2017